Skip to main content

Bosh sahifa / Yangiliklar

Yangiliklar

Миллатни асраш учун кураш

10.04.2020 17:40

Апрель ойига мўлжаллаб қўйган мақоламизнинг баҳонаю сабабларини кўнгилга тугиб, мавзуни хаёлда айлантира бошлаганимизга анча-мунча бўлиб қолганди. Унда найсонда туғилган Амир Темур, Абдулла Қодирий ва сўнгги йиллар воқелигимиз омилларини уйғунликда таҳлилламоқчи эдик. Бироқ орага суқилган “тожли оғу” (лотинчадаги “virus”, ўзбекчада “оғу”, “заҳар” деганидир) ўлароқ туғилган муҳит манзарасида унга ҳам тўхталишга жазм қилдик.

Ихтисослашган илмий кенгаш йиғилиши анонси (13.03.2020)

10.03.2020 10:30

2020 йил 13 март куни соат 10:00 да Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 02/30.12.2019. Tar.56.01. рақамли Илмий кенгашнинг навбатдаги мажлиси бўлиб ўтади. Йиғилишда Рахимджанова Нигора Қудратиллаевнанинг“Туркистон даврий матбуотида ислом дини ва маърифатининг долзарб масалалари (ХIХ аср охири – ХХ аср бошлари)” мавзусида 07.00.08 – “Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари ихтисослигидан тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Илмий раҳбар: т.ф.д., проф. Д.Х. Зияева

Расмий оппонентлар: т.ф.д. проф. А.Х. Дониёров, к.и.н Ҳ.М. Лутфиллаев.

ЭЪЛОН

31.01.2020 11:10

2020 йил 07 февраль соат 1600 да Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc. 06.01.2018. Таr.56.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги бир марталик Илмий семинарнинг мажлиси бўлиб ўтади.

Кун тартиби:

ЎзР ФА Тарих институти кичик илмий ходими Дармонова Машхурохон Адилжон қизининг “Тошкент шаҳар Марказий давлат архиви: тарихи, жамғармалар таснифи ва туркум манбалар таҳлили” мавзусидаги 07.00.08 – Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари” ихтисослиги бўйича тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертацияси муҳокамаси.

Илмий раҳбар: т.ф.д. проф. Зияева Доно Ҳамидовна

Манзил:Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси 5-уй, ЎзР ФА Тарих институти, 8-қават, мажлислар зали

Ихтисослашган илмий кенгаш йиғилиши анонси (31.01.2020)

27.01.2020 10:50

2020 йил 31 январь куни соат 10:00 да Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 06.01.2018. Tar.56.01. рақамли Илмий кенгашнинг навбатдаги мажлиси бўлиб ўтади.

Тошкент давлат шарқшунослик институтининг таянч докторанти Мадраимов Аскарий Абдумажидовичнинг “История эпохи Амира Темура и Темуридов в научном наследии В. В. Бартольда и А. З. Валидова”  07.00.08 – Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари ихтисослиги бўйича тарих фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Илмий раҳбар: т.ф.д., проф. А. Х. Дониёров.

Расмий оппонентлар: т.ф.д., проф. Н. Р. Маҳкамова, т.ф.д. Х.Файзиев.

ЭЪЛОН

23.01.2020 06:50

2020 йил 7 февраль соат 14 30 да Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc. 06.01.2018. Таr.56.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинарнинг навбатдаги мажлиси бўлиб ўтади.

Кун тартиби:

Қорақалпоғистан гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институти мустақил тадқиқотчиси Утебаев Мадияр Бердибаевичнинг “Қорақалпоқлар этикетида  анъанавийлик ва  янгилик  (этнографик таҳлил)” мавзусидаги 07.00.07 – Этнография, этнология ва антропология тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация муҳокамаси.

Илмий раҳбар:  т.ф.к. Қарлибаев Максет Абдибаевич

Манзил:Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси 5-уй, ЎзР ФА Тарих институти, 8-қават, мажлислар зали

“Ижтимоий Фикр” Марказида семинар ўтди (8.01.20)

10.01.2020 11:30

2020 йил 8 январ куни “Ижтимоий Фикр” Республика жамоатчилик фикрини ўрганиш марказида (РЖФЎМ) “Ўзбекистон Республикасида миллатлараро муносабатлар: тарих ва замонавийлик” мавзусида семинар бўлиб ўтди. Семинарда Ўзбекистон Фанлар Академияси Тарих институти ходимлари томонидан маърузалар тингланди:

Илмий Кенгаш (3.01.20)

10.01.2020 11:20

2020 йилнинг 3 январ куни  ЎзР ФА Тарих институти Илмий Кенгашининг биринчи кенгайтирилган йиғилиши бўлиб  ўтди. Қуйидаги масалалар  кўриб чиқилди:

1.Бўлимлар ва умуман Институт Концепцияси. 2020-2023 учун иш режаси. Сўзга чиқдилар: директор, проф. А. Ҳ. Зиё, фан бўйича директор ўринбосари, т.ф.н. Ш.Ю. Махмудов, илмий котиб, т.ф.н. М.Ҳ. Пайзиева, бўлимлар  мудирлари, Институтнинг етакчи ходимлари – т.ф.д. Р. М. Абдуллаев, т.ф.д., проф. М. А. Рахимов, т.ф.д., проф. Қ. К. Ражабов, т.ф.д., проф. А. А. Аширов, т.ф н. Тарихи  Н. Х. Азимова ва ҳоказо.

2.К.и.х., т.ф.н. Д.Ш.  Дутураеванинг Францияга бир йиллик амалиёт сафаридаги  олдин маърузаси.

3.Институт стажёр-тадқиқотчликка талабгорлар  билан суҳбат.

4.Турли масалалар.

ЭЪЛОН !

09.01.2020 14:30

2020 йил 24 январ соат 14 00да Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc. 06.01.2018. Таr.56.01 рақамли Илмий кенгашнинг навбатдаги мажлиси бўлиб ўтади.

Кун тартиби:

Ўз Р ФА Тарих институти кичик илмий ходими Нормуродов Дилмурод Рахматуллаевичнинг “Тошкент воҳасининг қадимги ва ўрта асрлар даври моддий маданияти тарихи (миллодан аввалги XIII – милодий XIII аср бошлари )” мавзусидаги 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи, 07.00.06 – Археологиябўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Илмий раҳбар: т.ф.д. Сулейманов Рустам Хамидович

Манзил: Тошкент шаҳри, Шаҳрисабз тор кўчаси 5-уй, ЎзР ФА Тарих институти, 8-қават, мажлислар зали

Ихтисослашган илмий кенгаш йиғилиши анонси (10.01.2020)

07.01.2020 11:35

2020 йил 10 январь куни соат 14:00 да Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 06.01.2018. Tar.56.01. рақамли Илмий кенгашнинг навбатдаги мажлиси бўлиб ўтади.

Йиғилишда Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети тадқиқотчиси Сейдаметова Гульнара Утарбаевнанинг Повседневная жизнь городского населения Каракалпакстана в 60-80-х годах XX века” мавзусида 07.00.01 – Ўзбекистон тарихи ихтисослигидан тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Илмий раҳбар: т.ф.д., проф. С.Б. Шадманова

Расмий оппонентлар: т.ф.д., проф. Н. Р. Махкамова, т.ф.буйича PhD М. М. Давлетияров.

Ихтисослашган илмий кенгаш йиғилиши анонси (10.01.2020)

07.01.2020 11:30

2020 йил 10 январь куни соат 10:00 да Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 06.01.2018. Tar.56.01. рақамли Илмий кенгашнинг навбатдаги мажлиси бўлиб ўтади.

Йиғилишда Тошкент давлат шарқшунослик институти тадқиқотчиси Одилов Бобир Аҳмаджон ўғлининг “ХIХ  аср иккинчи ярми – ХХI аср бошлари тадқиқотларида ўзбек халқининг анъанавий хўжалиги масалалари”  мавзусида 07.00.08 – Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари ихтисослигидан тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Илмий раҳбар: т.ф.д., проф. А. Х. Дониёров

Расмий оппонентлар: т.ф.д., проф. Д. Ҳ. Зияева, т.ф.н. О. Бўриев.

Left sub menu