Skip to main content

Саломов Жасур

Саломов Жасур

Кичик илмий ходим

E-mail: jasur_uwed@mail.ru  jasur_salomov@mail.ru

Таълим олган жойи: 2007-2012 йй. – Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети. 2012-2014 йй.Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети магистри.

Илмий даражаси: ҳалқаро ҳуқуқ магистри

Илмий қизиқишлари:Ўзбекистон Республикаси сиёсий тизимининг шаклланиши тарихи, Ўзбекистоннинг энг янги тарихи, Ўзбекистоннинг халқаро ташкилотлари билан ҳамкорлиги масалалари. 

Илмий мавзуси: Ўзбекистон Республикаси сиёсий тизимининг шаклланиши тарихи

Асосий илмий ишлари:

  1. Саломов Ж. Ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятнинг шаклланишида юридик тилнинг ўрни // «Замонавий ҳалқаро муносабатлар ва Ўзбекистон Республикасининг ташқи сиёсати»  мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Тошкент. ЖИДУ 2010 йил, май
  2. Саломов Ж. Марказий Осиёда наркотрафикка қарши куращда Ўзбекистоннинг ўрни ва роли // «Ҳалқаро ҳуқуқий муносабатларда Ўзбекистоннинг ўрни ва роли» мавзусидаги ҳалқаро илмий-амалий конференцияси материаллари. Тошкент. ЖИДУ 2011 йил, 22 апрель
  3. Саломов Ж. Роль международных организаций в обеспечнии региональной безопасности в Центральной Азии // «Ёш ҳуқуқшунос минбари» ёш олимлар ва иқтидорли талабалар анъанавий конференцияси материаллари тўплами. ЎзМУ. Тошкент. 2014 йил, апрель
  4. Саломов Ж. ШОС и региональное взаимодействие между её членами //«Замонавий ҳалқаро муносабатларда хавфсизлик ва барқарорлик масалалари» мавзусидаги ёш олимлар илмий мақолалари тўплами. 2014, май
  5. Саломов Ж. Правовой анализ категорий международной безопасности и характеристика угроз // «Ҳуқуқий фанлар ва ҳуқуқ таълимининг долзарб масалалари» Республика илмий-назарий конференция материаллари. Тошкент. ЖИДУ. 2014
  6. Саломов Ж. Участие международных организаций в обеспечении региональной безопасности стран центральноазиатского региона // «Ҳалқаро муносабатлар. Сиёсат. Иқтисод. Ҳуқуқ.» ЖИДУ. 2014 №3
  7. Саломов Ж. Некоторые подходы теоретического исследования определения безопасности Журнал «Молодой ученый» (№15 (95), август-1 2015 г.) г. Казань