Skip to main content

Зиёев Хамид Зиёевич

Шадманова Санобар

Тарих фанлари доктори, профессор. Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби

Етакчи илмий ходим

e-mail: ziyodono@yahoo.com

Илмий қизиқишлари:

XIX аср охири - XX аср бошларида Россия империясининг Туркистондаги мустамлакачилик сиёсати ва унинг иқтисодий асоратлари;

Туркистон ўлкасидаги миллий-озодлик ҳаракатлари;

Бухоро амирлиги ва Хива хонлигининг ички ва ташқи савдо алоқалари;

Сибир, Урал олди ва Волга бўйи ўзбеклари тарихи (XVI-XIX асрлар);

Тошкентнинг савдо алоқалари;

Ўзбекистонда мустақиллик учун кураш тарихи;

Пахта яккахокимлиги ва унинг оқибатлари;

Ўрта Осиёнинг Сибир билан иқтисодий, маданий алоқалари;

Ўзбекистон I ва II жаҳон уруши даврида;

Туркистон тадбиркорлари.

Нашрлар:

 1. Туркистонда Россия тажовузи ва ҳукмронлигига қарши кураш (XVIII-XX бошлари). Тошкент, 1998. 25 б.т.
 2. Истиқлол маънавият негизи. Тошкент, 1999. 10 б.т.
 3. Тарих – ўтмиш ва келажак кўзгуси (тарихнинг долзарб масалалари). Тошкент, 2000. 16 б.т.
 4. Ўзбекистон мустақиллиги учун курашлар тарихи (милоддан олдинги асрлардан то 1991 йил 31 аввгустгача). Тошкент, 2001. 24 б.т.
 5. Ўзбек хонликлари Чоризм асоратида (XIX асрнинг 50-70 йиллари). Тошкент, 1994. 3 б.т.
 6. Бахт калити (ибратли ҳикоялар). Тошкент, 1995. 5 б.т.
 7. Озодлик учун тўкилган қонлар. Тошкент, 1997. 4 б.т.
 8. Бахтли бўлай десангиз (уйғур тилида) Урумчи, 1999. 5 б.т.
 9. Ўзбекистонда пахта яккаҳокимлиги учун кураш ва унинг оқибатлари (XIX асрнинг охири – XX аср бошлари). Тошкент. 1999 11 б.т.
 10. Бахтли бўлай десангиз. Тошкент, 2001. 8 б.т.
 11. Сибир, Волга ва Урал бўйларидаги ўзбеклар. (XVI-XX асрнинг бошлари) ўзбек ва рус тилларида. Тошкент, 2003. 17 б.т.
 12. Тарихнинг очилмаган саҳифалари. Тошкент, 2003. 14. б.т.
 13. Тарих институти 60 ёшда. Тошкент, 2003. 2 б.т.
 14. Ўзбекистон мустамлака ва зулм исканжасида. (XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошлари). Тошкент, 2006. 18 б.т.
 15. Амир Темур салтанати ва тақдири. Тошкент, 2008. 10 б.т.
 16. Она шаҳрим Тошкент ва ҳаёт йўлим. Тошкент, 2008. 22 б.т.
 17. Ёқубжонхожи ва Маҳкамбойларнинг фаолияти ва тақдири. (Бахтиёр Маҳкамов билан ҳамкорликда). Тошкент, 2008. 4.б.т.
 18. Амир Темур томонидан Қуръони Каримнинг асл нусхасининг келтирилиши. Ўзбекистон мадрасалар ватани. Тошкент, Ислом университети нашриёти. 2010. 4 б.т.
 19. Ўзбекистон биринчи ва иккинчи жаҳон уруши даврида. Тошкент. 2011. 6 б.т.
 20. Фарзандларнинг ақлли, соғлом ва оқибатли бўлсин десангиз. (тарбиявий ва ҳаётий сабоқлар). Тошкент, “Шарқ” нашриёти. 2011. 15 б.т.
 21. Россиянинг Қозон, Астрахан, Сибир, Қрим, Кавказ ва Туркистонга тажовузи ва ҳукмронлигига қарши курашлар тарихи. Тошкент, 2012. 40 б.т.