Skip to main content

Якубов Қаҳрамон Каримджанович

Холов Воҳид

Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Катта илмий ходим

ykakhramon@yahoo.com

ИЛМИЙ ҚИЗИҚИШЛАРИ

Ўрта Осиёнинг XVI – XXаср бошлари тарихи

Хоразм воҳасида вақф мулкчилиги масалалари

Ислом манбашунослиги ва тарихий ҳужжатшунослик

МАЪЛУМОТИ

2014-2016 – Таянч докторантура. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти. Диссеттация мавзуси: XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошида Хива хонлигида вақф институти (тарихий-манбашунослик таҳлили) (2018)

2007-2009 – Магистратура. Тошкент давлат шарқшунослик институти

2003-2007 – Бакалавриат. Тошкент давлат шарқшунослик институти

ХОРИЖИЙ ИЛМИЙ САФАРЛАР

2017 йилда Гумбольдт университети (Берлин, Германия), 2016 йилда Индиана университети(Блумингтон, АҚШ), 2015 йилда Эроншунослик тадқиқотлари инстиутида (Вена, Австрия) ва 2011 йилда Мартин Лютер университети ҳузуридаги Шарқшунослик институтида (Халле, Германия) тадқиқот олиб борган. 2013 йилдан Ўрта Осиёни ўрганиш Европа жамияти Кенгаши аъзоси ва 2017 йилдан эса Марказий Евроосиёни ўрганиш жамияти аъзоси

ИЛМИЙ МАҚОЛАЛАР

  1. Коллекция вакфных грамот» как источник для изучения истории вакфной собственности в Хивинском ханстве XVI–XX вв. // Вестник архивиста, № 1 (2018). С. 236-244.
  2. Хива хонлигида вақф ерларидан ижара тартибида фойдаланишнинг ҳуқуқий асослари ва амалиёти // Oʻzbekiston tarixi, № 3 (2016). Б. 33-43.
  3. Муҳаммад Раҳимхон II мадрасаси вақф хўжалиги: маъмурий бошқаруви, тузилиши ва иқтисоди //Oʻzbekistontarixi,№ 3 (2015). Б. 12-21.
  4. Ислом тарихининг илк даврларида вақф мулчилигининг шаклланиши ва назарий ҳуқуқий асослари // Al-Buxoriy saboqlari, № 3 (2015). Б. 28-32.
  5. Замонавий хорижий тадқиқотларда Марказий Осиёда вақф мулкчилиги тарихи масалалари // Sharq mash’ali. № 2 (2015). Б. 62-66.

ИЛМИЙ ТЕЗИСЛАР

  1. Хива хонлиги ва Усмонийлар давлатида пул вақфидан фойдаланиш масалалари: қиёсий таҳлил / I. Milletlaerarasi Turkiye-Ozbekistan munasebetleri sempozyumu. Kastamonu, Turkey.08-10.11.2018.
  2. Waqf Administration in Khorezm: Transmission of the Post of Mutawallī from Imam to Elder /Joint ESCAS-CESS Conference. Hosted by American University of Central Asia, Bishkek, Kyrgyz Republic. 29.06-02.07.2017.
  3. Waqf Administration in Khiva Khanate: Legal and Social Perspectives (In the Late of 19th and the Beginning of 20th Centuries)/ TheFinal Conference of Special Programme of Central Asia. Berlin, 04-06.06.2014.
  4. Waqf  Documents from Late 19th and Early 20th Century Khiva: What Do They Tell Us? / The ESCAS XIII Biennial Conference 2013, Astana, 04-07.08.2013.
  5. Waqf in Khorezm: Questions and Findings / Towards a New Social History of 19th- and early 20th- Century Central Asia, Institute of Iranian Studies, Vienna, 02-08.09.2012.