Skip to main content

Маҳмудов Шерзод Юнусович

Маҳмудов Шерзод

Тарих фанлари номзоди

E-mail: sh_mahmudov@mail.ru, mahmudovsh@gmail.com

Таълим: 1994-1999 йй.. – Фарғона Давлат Университети Тарих факультетининг шарқшунослик бўлими.

2002-2005 йй. – ЎзР ФА Тарих институти аспирантураси

Илмий даража: Тарих фанлари номзоди (2007 й., ЎзР ФА Тарих институти).

Илмий қизиқишлари: Марказий Осиёнинг ўрта асрлар даври тарихи, Қўқон хонлигининг давлат бошқаруви ва дипломатик алоқалари, манбашунослик.

Хорижий давлатларга илмий-тадқиқот сафарлари:

СМС лимитед, Ҳиндистон (2009), Усмонли архиви, Истанбул (2010), Россия ФА Қўлёзмалар институти, Санкт-Петербург (2010); Россия Давлат қадимги ҳужжатлар архиви ва Россия империяси ташқи сиёсати Давлат архиви, Москва (2010, 2011); Британия кутубхонаси, Лондон (2011), Гаухати Университети, Ҳиндистон (2012) Оҳаё Давлат университети, АҚШ (2012), Индиана Университети, АҚШ (2012).

Илмий нашрлари:

2012: Раздел III. Глава 1. §2.Административное устройство Кокандского ханства - С.400-407;  Глава 2. §1 Территория и население С.413-421. (в соавторстве с проф. Г.Агзамова) / История Узбекистана (XVI – первая половина XIX в.) Toм 4. Ташкент: Фан АН РУз. - 2012. 775 с.

 1. 2011:Ўрта Осиё халқлари этник тарихи ва минтақада юз берган демографик жараёнларнинг манбаларда акс этиши (XVI-XIX аср биринчи ярми). Тошкент, 2011, 120 б. (Г. Султанова ва Н.Аллаева билан ҳаммуаллифликда).
 2. Махмудов Ш. Қўқон хонлигининг дипломатик алоқаларига доир архив ҳужжатлари (Усмонли архиви фондидаги ҳужжатлар таснифи) // Турон тарихи № 2-3. 2012, Б. 38-41.
 3. Махмудов Ш. Қўқон хонлигининг дипломатик алоқаларида ҳадяларнинг тутган ўрни // Тошкент ислом университети илмий таҳлилий ахбороти. 1/2011. Б. 4-6.
 4. Махмудов Ш. Мухаммад Халил Соҳибзода ва унинг элчилик фаолияти //  Имом ал-Бухорий сабоқлари. 2/2011. B.137-139.
 5. Махмудов Ш.  Қуръони карим – элларни боғлаб турувчи мустаҳкам қудратли восита // Имом ал-Бухорий сабоқлари. 2/2010. B.85-87.
 6. Махмудов Ш. Қўқон хонлигида маҳаллий бошқарув тизими // Жамият ва бошқарув. – 2004. – №1. – Б. 67-68.
 7. Махмудов Ш. «Мунтахаб ут-таворих» асарида диний мансаблар// Имом ал-Бухорий сабоқлари. – 2006. – № 1  – Б. 64-65.
 8. Махмудов Ш. Қўқон хонлигининг маъмурий бошқарувига оид маълумотлар («Тарихи Алиқули Амирлашкар» асари асосида) // Имом ал-Бухорий сабоқлари. – 2005. – № 4. – Б. 231-232.

 

Конференциялар:

 1. Mahmudov Sh.Miyon Khalil Sakhibzade the leader of naqshbandia-mujaddidia in Khoqand Khanate and his diplomatic activity // International seminar on “Indo- Iranian cultural heritage in the context of Sufism as a strong bond of cultural relations between India, Iran, Afghanistan, Turkey and Central Asia” from 2nd to 4th February, 2012 that held in the Department of Persian, Gauhati University, Guwahati, Assam (India). Presented in English.
 2.  Mahmudov Sh. Muhammad Khalil Sakhibzade and his embassy mission // ESCAS conference in Cambridge 20-22 September 2011. Presented in English language.
 3.  Mahmudov Sh. Selcukluler tarihi “Muntahab ut-tewarih”de: yorum ve tahlil // II-Uluslararasi Selcuklu kultur ve Medeniyeti Sempozyumu. 19-22 October 2011. Konya – Turkiye.
 4.  Mahmudov Sh. K voprosu vneshnikh svyazye Kokandskogo khansta: klassifikatsiya dokumentov iz arhiva Osmanskoy Imperii // International conference on the theme “The Turkish World: yesterday and today” 23-24 May, 2011 Baku.
 5.  Mahmudov Sh. The Interrelations of Kokand khanate with Ottoman Empire (1st half of the 19th of century) // International scientific conference about “XVIth Turkish congress of history” Ankara. 20-24 September 2010.
 6.  Mahmudov Sh. About the foreign relations of Kokand khanate according to the written sources. “Cultural heritage – source for studying the history of cultural and spiritual renaissance of the world” /international scientific conference. Ashgabat: 2008.