Skip to main content

Нарзиев Набижон Нормуродович

Нарзиев Набижон

Катта илмий ходим-изланувчи

e-mail: nabinarziev@mail.ru

Лавозими: Катта илмий ходим-изланувчи

Маълумоти: 2005 й. ЎзМУ тарих факультети магистратурасини тамомлаган

Илмий даражаси:  -

Илмий қизиқиши:  Глобаллашув даврида маданиятлардаги муаммолар, Этномаданият, дунё халқлари этикетлари, Ўзбек мулоқот маданияти ва унинг транцформацияси, этнопсихология, инсоният цивилизациясида  муомала маданияти масалалари, мулоқот маданиятининг ривожланиши.

Асосий нашрлари:

  1. Ворисийлик  ва унинг мулоқот маданиятида тутган ўрнига доир баъзи мулоҳазалар.  “Ижтимоий фикр ва инсон ҳуқуқлари” илмий журнали. 2012 йил. № 4
  2. Ўзбек мулоқот маданиятида    ворисийлик масаласига доир. ЎзМУ хабарлари. 2012 йил. № 1.
  3. Тарих фанини ўқитишда ўқувчиларда сувга оид тушунчаларни шакллантириш. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги Т.Н. Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти ва  ОВSE ташкилоти. Ўқитувчилар учун методик қўлланма. 2008 йил.
  4. Тарихда сувга бўлган бўлган муносабат ва сувдан унумли фойдаланиш маданияти. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги Т.Н. Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти ва  ОВSE ташкилоти. Ўқувчилар учун методик қўлланма.   2008 йил.  
  5. Этнология фанида мулоқот маданиятини  ўрганилишига доир мулоҳазалар.  “Ўзбекистонда археология ва этнология фанларининг тараққиёти ва истиқболлари” Республика илмий-амалий конференция.  Тошкент шаҳри. ЎзМУ . 2012 й.
  6. Ўзбек оиласида  мулоқот маданиятига доир айрим мулоҳазалар. Ёшларнинг жамиятга ижтимоий мослашуви: муаммолар ва уларнинг ечимлариб. Республика илмий-амалий конфренцияси.  Тошкент  шаҳри. ТИУ. 2012 й.
  7. “Ўзбек халқи анъанавий мулоқот маданиятини ўрганилиши масаласига доир”. мавзусида “Ўзбекистон давлатчилиги тарихи: муаммолар ва изланишлар” Республика илмий-амалий конференция;  Тошкент шаҳри. ТДПУ. 2012й.
  8. Тарихий тараккиётда миллий тарбияга бўлган муносабат . Республика илмий-амалий конференцияси.  А.Авлоний номидаги РРХҚТМОИ. 2005 йил.
  9. «Боболарим ўйнаган ўйинлар» рукни остида тезизлар . «Гулхан» журналининг 2004-2005 йиллар сонларида.
  10. Анъанавий болалар ўйинлари (Қуйи Зарафшон аҳолиси мисолида) ЎзМУ хабарлари. 2005 йил.