Перейти к основному содержимому

Главная страница / Новости / Ихтисослашган илмий кенгаш йиғилиши

Ихтисослашган илмий кенгаш йиғилиши

2020 йил 24 декабрь куни соат 10:00 да Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.02/30.12.2019Таr.56.01 рақамли Илмий кенгашнинг навбатдаги мажлиси бўлиб ўтади.

Йиғилишда Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти таянч докторанти Мирзохид Махаммаджон ўғли Аскаровнинг “XX аср охири – XXI аср бошларидаги инглиз тилли хорижий тадқиқотларда ўзбек халқининг ўзлигини англаш масалалари” мавзусида 07.00.07 – Этнография, этнология ва антропология ҳамда 07.00.08 – Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот методлари ихтисосликларидан тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Илмий раҳбар: т.ф.д., профессор А.Х. Дониёров

Расмий оппонентлар: т.ф.д., профессор Н.Р. Махкамова, т.ф.д. (PhD) Ш.А. Искандаров.

Подменю слева