Skip to main content

Home / News / Ихтисослашган илмий кенгаш йиғилиши

Ихтисослашган илмий кенгаш йиғилиши

2020 йил 21 декабрь куни соат 14:00 да Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.02/30.12.2019Таr.56.01 рақамли Илмий кенгашнинг навбатдаги мажлиси бўлиб ўтади.

Йиғилишда Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти мустақил изланувчиси Юн Ши Ненинг “Глобаллашув даврида ўзбек ва корейс халқлари жамоа институтлари ва маросимларидаги ўзгаришлар”  мавзусида 07.00.07 – Этнография, этнология ва антропология ихтисослигидан тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Илмий раҳбар: т.ф.д., профессор А.А.Аширов

Расмий оппонентлар: т.ф.д., профессор А.Х. Дониёров, т.ф.д. О.Бўриев.

Left sub menu