Skip to main content

Kahramon Radjabov

Kahramon Radjabov

Doctor of Historical Sciences, Professor.

Department Head,

Senior Research Fellow, Project Manager,

kahramon-62@mail.ru

Education: Tashkent State University, 1989.

He works at the Institute of History of the Academy of Sciences of Uzbekistan since 1989. On March 9, 1995 he defended his PhD thesis (candidate’s dissertation), and on June 9, 2005 he defended his doctoral dissertation. He worked in the capacity of Head of Sector "The history of the Soviet period of Uzbekistan" (2000). Presently he is Head of Department "History of the Soviet period of Uzbekistan", as well as head of grant.

Professor Radjabov published around 100 different books and over than 900 scientific and popular articles. He is a member of editorial boards of various scientific magazines of Uzbekistan, Kazakhstan and Turkey.

Research interests: Istiklochilik (Independence) movement in Turkestan and repressive policy of the Soviet regime; social, political and military movements in Turkestan and Uzbekistan in 20th century; The History of Mangits’ dynasty in Bukhara Emirate;

Turkic dynasty and the state, activities of public figures.

Main publications:

  1. Ражабов Қ. Мустақил Туркистон фикри учун мужодалалар (1917-1935 й.). –Тошкент: Ўзбекистон, 2000. -32 бет.
  2. Ражабов Қ. Бухорога қизил армия босқини ва унга қарши кураш: тарих ҳақиқати (1920-1924 й.). –Тошкент: Маънавият, 2002. -144 бет.
  3. Ражабов Қ., Ҳайдаров М. Туркистон тарихи (1917-1924 й.). Ўқув қўлланма. –Тошкент: Университет, 2002. -168 бет.
  4. Ражабов Қ. Раззоқ бобо ерлари (тарихий эссе). –Т: Зарқалам, 2006. -20 бет.
  5. Ражабов Қ. ва б. Ўзбекистон тарихининг муҳим саналари (Энг қадимги даврлардан бугунги кунгача). 5-нашри. –Тошкент: Ўзбекистон, 2012. -416 бет.
  6. Ражабов Қ. ва б. Жаҳон тарихининг муҳим саналари (Энг қадимги даврлардан бугунги кунгача). –Тошкент: Ўзбекистон, 2011. -618 бет.
  7. Ражабов Қ. Файзулла Хўжаев. –Тошкент: Abu matbuot-konsalt, 2011. -48 бет.
  8. Ражабов Қ. Мадаминбек. –Тошкент: Abu matbuot-konsalt, 2011. -40 бет.
  9. Ражабов Қ. Шермуҳаммадбек. –Тошкент: Abu matbuot-konsalt, 2011. -56 бет.
  10.  Ражабов Қ. Насруллохон. –Тошкент: Abu matbuot-konsalt, 2011. -48 бет.
  11.  Ражабов Қ., Ҳайитов Ш. Усмон Хўжа. –Тошкент: Abu matbuot-konsalt, 2011. -36 бет.
  12.  Ражабов Қ., Очилов Э. Убайдуллахон. –Тошкент: Abu matbuot-konsalt, 2011. -32 бет.
  13.  Ражабов Қ., Ражабов Д. Хамро Полвон. –Тошкент: Abu matbuot-konsalt, 2011. -44 бет.
  14.  Ражабов Қ. ва б. Ўзбекистон Республикасининг мустақиллик солномаси (1991-2011 й.). –Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2011. -128 бет.
  15.  Ражабов Қ., Мақсудов Р. Қизилтепа тарихи. – Тошкент: “Muharrir”, 2011. - 352 бет.
  16.  Ўн саккизлар иши. Дело восемнадцати (Архив ҳужжатларининг изоҳли тўплами). Нашрга тайёрловчи ва сўзбоши муаллифлари: Қ.К.Ражабов, А.Ж.Яхшиев. Изоҳ ва шарҳлар муаллифи: Қ.К.Ражабов. –Т.: Akademiya, 2012. -320 бет.
  17.  Муҳаммаджонов А., Ражабов Қ. Амир Темур. –Т.: O’zbekiston, 2013. -160 бет.
  18.  Ўзбекистонда ХХ асрнинг 20-30-йилларидаги сиёсий ва ижтимоий жараёнлар (Архив ҳужжатлари ва бошқа материаллар асосида)Политические и социальные процессы в Узбекистане в 20-30-е годы хх века (На примере архивных документов и других материалов).Масъул муҳаррир ҳамда нашрга тайёрловчи, сўзбоши, изоҳ ва шарҳлар муаллифи: Қ. Ражабов.Т.: Navro’z, 2014. –293 бет.
  19.  Ражабов Қ. Алп Эр Тўнга (Афросиёб). –Т.: O’zbekiston, 2014. -240 бет.
  20.  Ражабов Қ. Фарғона водийсидаги истиқлолчилик ҳаракати: моҳияти ва асосий ривожланиш босқичлари (1918 – 1924 йиллар). – Тошкент: Yangi nashr, 2015.
  21.  Ражабов Қ., Қандов Б., Ражабова С. Ўзбекистон тарихининг муҳим саналари (Энг қадимги даврлардан бугунги кунгача). Тўлдирилган ва қайта ишланган олтинчи нашри. – Тошкент: “O’zbekiston”, 2015. – 480 бет.
  22.  Ражабов Қ., Қандов Б. Жаҳон мамлакатлари ва халқаро ташкилотлар. Жадваллар. – Тошкент: Yangi nashr, 2015. – 72 бет.
  23. Ражабов Қ., Қандов Б. Жаҳон мамлакатлари ва халқаро ташкилотлар. Қисқача маълумотнома. – Тошкент: Yangi nashr, 2015. – 232 бет.
  24.  Ражабов Қ. Бухоро вилояти тарихи. Қисқача маълумотнома. – Тошкент: “Tafakkur”, 2015. – 156 бет.
  25.  Ражабов Қ., Ҳайитов Ш., Содиқов Ф. Бухоро тумани тарихи. Қисқача маълумотнома. – Тошкент: “Tafakkur”, 2015. – 52 бет.
  26.  Ражабов Қ., Раҳмонов К. Вобкент тумани тарихи. Қисқача маълумотнома. – Тошкент: “Tafakkur”, 2015. – 76 бет.
  27.  Ражабов Қ., Темиров Ф. Жондор тумани тарихи. Қисқача маълумотнома. – Тошкент: “Tafakkur”, 2015. – 52 бет.
  28.  Ражабов Қ., Жамолова Д. Когон шаҳри тарихи. Қисқача маълумотнома. – Тошкент: “Tafakkur”, 2015. – 48 бет.
  29.  Ражабов Қ., Жамолова Д. Когон тумани тарихи. Қисқача маълумотнома. – Тошкент: “Tafakkur”, 2015. – 48 бет.
  30.  Ражабов Қ., Ҳайдаров Й. Олот тумани тарихи. Қисқача маълумотнома. – Тошкент: “Tafakkur”, 2015. – 48 бет.
  31.  Ражабов Қ., Қандов Б. Пешкў тумани тарихи. Қисқача маълумотнома. – Тошкент: “Tafakkur”, 2015. – 48 бет.
  32.  Ражабов Қ., Муҳамаджонова Л. Ромитан тумани тарихи. Қисқача маълумотнома. – Тошкент: “Tafakkur”, 2015. – 64 бет.
  33.  Ражабов Қ., Бобомуродов К. Шофиркон тумани тарихи. Қисқача маълумотнома. – Тошкент: “Tafakkur”, 2015. – 128 бет.
  34.  Ражабов Қ., Мирзақулов Б. Қоракўл тумани тарихи. Қисқача маълумотнома. – Тошкент: “Tafakkur”, 2015. – 68 бет.
  35.  Ражабов Қ., Солиев Б. Қоровулбозор тумани тарихи. Қисқача маълумотнома. – Тошкент: “Tafakkur”, 2015. – 48 бет.
  36.  Ражабов Қ., Рашидов У., Рашидов О. Ғиждувон тумани тарихи. Қисқача маълумотнома. – Тошкент: “Tafakkur”, 2015. – 80 бет.
  37.  Ражабов Қ., Мақсудов Р. Қизилтепа тумани тарихи. Қисқача маълумотнома. – Тошкент: “Tafakkur”, 2015. – 80 бет.
  38.  Ражабов Қ., Қандов Б. Жаҳон тарихидаги сулола ва давлатлар. (Учта китоб). 1-китоб. Тўлдирилган ва қайта ишланган иккинчи нашри. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2015. – 288 бет.
  39.  Ражабов Қ., Қандов Б. Жаҳон тарихидаги сулола ва давлатлар. (Учта китоб). 2-китоб. Тўлдирилган ва қайта ишланган иккинчи нашри. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2015. – 288 бет.
  40.  Ражабов Қ., Қандов Б. Жаҳон тарихидаги сулола ва давлатлар. (Учта китоб). 3-китоб. Тўлдирилган ва қайта ишланган иккинчи нашри. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2015. – 304 бет.
  41. Мақсудов Р., Ражабов Қ. Қизилтепа тарихи (2-нашри). – Тошкент: “Tamaddun”, 2015. - 280 бет.
  42.  Muhammadjonov A., Rajabov Q. Amir Temur. – Toshkent: “O’zbekiston”, 2015. – 160 bet.
  43. Ражабов Қ., Иноятов С. Бухоро тарихи. – Тошкент: “Tafakkur”, 2016. – 460 +VIII бет.
  44. Ражабов Қ., Бекмуратов Х. Ўзбекистон билан Туркия ўртасидаги иқтисодий ва маданий ҳамкорлик тарихидан. – Тошкент: “Taфаккур”, 2017. – 168 бет.